Gardssoge for Undredal og Nærøy

Gardssoge for Undredal og Nærøy

Dette er ei kombinert gards- og slektssoge. Det er 18 gardar i området, og historia til desse, frå dei eldste tider og fram til 2006, er omtala. Viktige tema er auke i folketalet, bruksdeling, framvekst av husmannsstellet, utvandring til Amerika og dei ulike sidene ved produksjonen på gardane.

Slektsdelen gir oversyn over dei fleste familiane i området, frå midt på 1600-talet og fram til år 2006. Her eg også eit godt oversyn over korleis gardar og bruk har vorte delte opp i store og små eigedomar. Det er fleire store fargebilete i boka.

Åsmund Ohnstad, 768 sider, utgjeven i 2006.

500 Nkr

Soga om Flåm, Band I: Bygdi

Soga om Flåm, Band I: Bygdi

Dette er soga om Flåm, frå dei eldste tider og fram til i dag. Det startar med dei fyrste far etter folk og så fylgjer ein utviklingi gjennom skiftande tider. Arbeidslivet på gardane er grundig skildra. Det same er Bergensbanen og Flåmsbana og det dei har hatt å seia for Flåmsbygdi.

Svein Indrelid, 383 sider, utgjeven 2003

500 Nkr