Soga om Flåm, Band I: Bygdi

 

Dette er soga om Flåm, frå dei eldste tider og fram til i dag. Det startar med dei fyrste far etter folk og så fylgjer ein utviklingi gjennom skiftande tider. Arbeidslivet på gardane er grundig skildra. Det same er Bergensbanen og Flåmsbana og det dei har hatt å seia for Flåmsbygdi.

Svein Indrelid, 383 sider, utgjeven 2003

500 Nkr + porto