På historisk vandring

 

Ei samling av svært interessante artiklar om utviklinga i Aurland dei siste hundreåra. Natur, utvandring, Bergensbanen og Flåmsbana og livet på gardar og i grender.

Magne Bjørnestad, 200 sider, utgjeven i 1998

250 Nkr + porto