Bildearkiv

Foto finst i mange former og i mange typar arkiv. Dei er ei viktig kjelde til kunnskap om vår fortid og vår samtid. Dei fortel om busetnad, kommunikasjon, klede og mykje meir. Og dei fortel om arbeid, kvardag og fritid. Utan om det reint faktiske ein kan lese ut av eit bilete, er bilete sterkt kjensleladde og kallar fram minne hjå sjåaren.

Link til foto avdelingen av Fylkesarkivet i Sogn of Fjordane

Lokalhistorisk fotoarkiv skal vera ein hjørnestein for det lokalhistoriske arbeidet i Aurland, både for bygdefolk lokale lag, samt for institusjonar som fylkesarkiv og Lokalhistorisk institutt. Heilt sidan oppstarten av Lokalhistorisk senter i 1993 har det vore gjort eit formidabelt innsamlingsarbeid av mellom anna fotografi. Delar av biletsamlinga finn du på internett: The Aurland Flickr Project

Noen eksempler:

Høydalen


Arbeidsfolk