Djup fjord og høg himmel

 

Festskrift til Anders J. Ohnstad sin 80-årsdag 27. juni 1991. Ei samling av artiklar som syner breidden i forfattarskapet, bibliografi og gjennomgang av målbruken.

Andreas Bjørkum og Jarle Bondevik, 202 sider, utgjeven i 1991

Norsk Bokreidingslag

150 Nkr + porto