Slektsarkiv

Fylkesarkivet har fleire ressursar til bruk for slektsforskarar. Dei viktigaste er nemnde nedanfor. Her finn du og databasar til bruk for studiet av utvandringa frå Sogn og Fjordane.

Vel database:

Kyrkjebøker

Emigrantlister

Folketeljingar

Andre databasetenester med tilgjengelege persondata:

  • Amerikabrev
  • fotoarkiv
  • musikkarkiv
  • matriklar
  • pantregister
  • skifteregister
  • forlikskommisjon

Gå til vel database for å gjere søk i desse databasetenestene.

Normalt tek ikkje Fylkesarkivet på seg arbeid med å finna fram slektsinformasjon. Dette må brukarane gjera sjølve ved å bruka dei kjeldene som er nemnde ovanfor.

Me vil og minna om at Digitalarkivet har mange databasar med persondata knytta til Sogn og Fjordane.