Gardssoge for Undredal og Nærøy

 

Dette er ei kombinert gards- og slektssoge. Det er 18 gardar i området, og historia til desse, frå dei eldste tider og fram til 2006, er omtala. Viktige tema er auke i folketalet, bruksdeling, framvekst av husmannsstellet, utvandring til Amerika og dei ulike sidene ved produksjonen på gardane.

Slektsdelen gir oversyn over dei fleste familiane i området, frå midt på 1600-talet og fram til år 2006. Her eg også eit godt oversyn over korleis gardar og bruk har vorte delte opp i store og små eigedomar. Det er fleire store fargebilete i boka.

Åsmund Ohnstad, 768 sider, utgjeven i 2006.

500 Nkr + porto