Sivlesamlinga

Samlinga har om lag 100 gjenstandar etter diktaren Per Sivle, og omfattar både bøker, foto, og små og store gjenstandar. Mellom anna kan ein sjå dåpshua til Sivle og ABC-boka hans, eit koppasett og den spesielle Huldresølja. Diktinga hans finn ein i tidlege bokutgåver. Per Sivle var fødd i Flåm i Aurland kommune i 1857, men voks opp på garden Brekke på Stalheim. Dottera Sussie Sivle overrekte samlinga til kommunen i 1953, og er no på plass i Lokalhistorisk senter på Aurlandsvangen.