Gardssoga for Aurland III, Frå Loven til Frondalen

 

Boka omtalar 18 gardar på sørsida av Aurlandselva, i Vangen sokn. Framstellinga femner om dei eldste tider fram til midt på 1900-talet. Arbeidsliv og levemåte er vektlagt. Oversyn over brukarane til ulike tider.

Anders Ohnstad, 376 sider, utgjeven i 1996.

380 Nkr + porto