Gardssoga for Aurland II, Frå Skjerdal til Tero

 

Boka omtalar 14 gardar på nordsida av Aurlandselva, i Vangen sokn. Framstellinga femner om dei eldste tider fram til midt på 1900-talet. Arbeidsliv og levemåte er vektlagt. Her er oversyn over brukarane til ulike tider.

Anders Ohnstad, 366 sider, utgjeven i 1994.

250 Nkr + porto