Gardssoga for Aurland I, Vassbygdi og fjellgardane

 

Det er 13 gardar i Vassbygdi, Aurlandsdalen og Stondalen, og boka gir ei framstelling av historia til desse gardane frå 1600-talet og fram til midt på 1900-talet. Her er omtale av jakt og fangstanlegg i fjella, gamle vegar og stigar og stadnamn og oversyn over brukarane på kvart enkelt bruk.

Anders Ohnstad, 231 sider, utgjeven i 1988.

250 Nkr + porto