Aurland III kultursoge

 

Dette er ei allmenn soge, kultursoge, som går frå kring 1870 og fram til kring 1980. Boka har vekt på sosiale og kulturelle tilhøve, slik som arbeid i lag og organisasjonar, daglegliv, sed og skikk m.m. Boka gjev ein fyldig omtala av 1930-åra og vanskane då og tilhøva under siste verdskrigen.

Anders Ohnstad, 585 sider, utgjeven i 1990

350 Nkr + porto