Aurland I

Dette er ei allmenn soge som går frå dei tidlegaste tider og fram til kring 1900. Sentrale tema er geologi, arkeologi, mellomalderhistorie, soga om kyrkjene og om folketal, næringsliv, lokalt sjølvstyre og anna.

Anders Ohnstad, 623 sider, utgjeven i 1962.

250 Nkr + porto