Konfirmasjon i Vinje Kirke 29.09.1872

av Birger Hylland

Drenge

1. Peder Eriksen Sivle f 06.04.1857 Prestekarakter Nesten Utmerket godt + Står under Sivle 39a Ettebok for Vossestrand (Diktaren)

2. Ole Olsen Stalheim f 01.04.1857 P. K Meget godt. Daglig tale (Kristi –Ola). Står u Stalheim 76a Ettebok for Vossestrand. Vart gift og fekk 12 barn Flyttet frå Stalheim 1906 til Tyssedal.

 

3. Simon Anfinson Skjerpi Gudvangen f 16.09.1856 Meget, godt. Gudv 132a. Kom til Skjerpi fra Ulvik 1860 til Gudv 1871. 1875 er faren Anfin Lensmann.

4. Ole Olsen Tufte f 14.10.1857. P. K. Godt, Tufte 66d Nerøy

5. Anders Olsen Stalheim f 07.08.1857 P, K godt. Stalheim 68e til USA 5/4 1882.Reiste sammen med ein Bror Eirik f 1862.

6. Torvald Larson Stalheim f 24.01.1858 P. K. Nesten godt. Stalheim 78a. Son til smed Lars som var smed og Husmann, nedenfor Skredderbygningen.

7. Mons Tomassen Rinde Bakka f 1857 P. K. Nesten godt. Bakka 162a Flytte inn på Vangen 176 Aurland.

Piger

8. Martha Svendsdtr Grindeland f 25.08.1857 P. K. Mg. Grindeland 72 gift 1877 til Store-Høn 56 med Ola Oddson Hole. Klokker. Martha døde 1883

9. Anna Jonsdtr Løn f 13.06.1857–1878 P. K. Mg. løn 131a Døde 21år gammel

10. Sigvor Olsdtr Grindeland f 22.07.1857 P. K. Mg. Grindeland 82b.

11. Guri Sjursdtr Opheim f 04.02.1858 P. K. Mg Opheim 56b gift 1884 til Store-Høn m, Ola Oddson Hole,f 1838, med samme mann som Martha på Nr 8.

12. Olina Persdtr Teigen f 26.09.1857 P. K. Mg, g, m,Ola O Førde f 1841 Søster til Mons som gav orgel til Oppheim Kirke.

13. Gjertrud Andersdtr Opheim f 09.11.1857 P. K. Nesten Mg

14. Synneva Pedersdtr Vinje f 03.12.1856 uekte heimedåp 28.12 av Torger M Ettesvoll. Mor Anna Styrkdtr N Vinje 50c. Far Per Jonson Hole N, Vinje 60a.Anna vart gift i Nåsen, 11.11.1872 i Oppheim kirke med Anders Olson Malm fra Sverige. Utv USA 1875.Ei dotter Maria f 8.5.1873 Heimedøpt av mora Anna 28.5 bekrefta 4.6 i kirka.

15. Synneva Halstdtr Brekke f 11.03.1857 N, Mg Brekke 48a til USA

16. Gudve Hansdtr Sivle f 11.03.1858 N, mg Sivle 40c Ugift

17. Dina Hansine Eriksdtr Gudvangen f 03.01.1858 godt, Gudvangen 122d. Ho døde 1879, 21år

18. Guri Olsdtr Øiegaard f 05.08.1857 godt Øyjorden 38a ugift på Kjønnegard.

19. Kristina Olsdtr Gudvangen f 06.04.1857 godt. Gudvangen 114h vart gift til Tufte 78 Nerøy sokn, m Lars L Underdal. Utv til USA 1891.

20. Madella Malene Tørrisdtr Selland f 17.02.1857 godt. Selland 48c gift til Jordalen 104 m Anders A Jordalen.

21. Ragnhilde Andersdtr Hylland 25.02.1858 Mg Gudvangen 128c g1895m Sjur Andersen Bakka f 1864.

22. Agate Amundsdtr Bakka f 01.07.1857. Temmelig Godt. Bakka 166a til USA 1874

Presten som konfirmerte desse barna heitte Christopher Johannes Hammer. f 11.03.1832 i Bergen Han kom tilVossestrand 30.03.1866. Han reiste til Indre Holmedal 30.04.1877.Vossestrand vart eigen Kommune 1 Januar 1868. Han vart og den første Ordføraren i den nye Kommunen.

Detta var fyrste Konfirmasjonen i den nye kirka som vart bygd 1871. Altertavla er signert av Nils Bergslien i 1903, Orgelet har år 1923. Og klokkene er 2, ei frå Middelalderen og ei frå 1911. Kirka har 350 sitjeplasser.

Når Vossestrand vart eigen Kommune 1 januar 1868 var folketalet 2009 personer. Det var 13 gjenter og 8 gutar frå Vinje sokn.Derav 6gjenter + 7 gutar frå Myrkdalen som ikkje er med her. Tilsaman 43 konfirmanter

Dette var litt om dei som vart konfirmert i lag med Diktaren Per Sivle 1872.

Framfjorden 2006

Birger Hylland.